تبلیغات
**~~::: Love Sentences:::~~** - ...

**~~::: Love Sentences:::~~**

دیگران را ببخش نه بخاطر اینکه سزاوار بخششند بلکه بخاطر خودت که سزاوار آرامشی

میخواهی بروی

مى خواهى بروى ؟
بهانه مى خواهى ؟
بگذار من بهانه را دستت دهم
برو و هرکس پرسید بگو :
لجوج بود ، همیشه سرسختانه عاشق بود
بگو فریاد مى کرد ، همه جا فریاد مى کرد که فقط مرا مى خواهد
بگو دروغ مى گفت ، مى گفت هرگز ناراحتم نکردى
بگو درگیر بود ، همیشه درگیر افسون نگاهم بود
بگو بی احساس بود ، به همه فریادها ، توهین ها و اخمهایم فقط لبخند میزد
بگو او نخواست
نخواست کسى جز من در دلش خانه کند . . .


+نوشته شده در شنبه 4 مرداد 1393 ساعت11:14 ب.ظ توسط آ ا | نظرات |